Buhar Kazanları

Bir enerji taşıyıcısı olarak buharın özellikle enerji santralleri, rafineriler ve kimyasal tesisler gibi bir çok fabrikada kullanımı yaygındır. Buhar kazanları, gıda endüstrisi, tekstil endüstrisi ve diğer birçok endüstriyel sektörler için hayati önem taşır.

Buhar kazanları, atmosfer koşullarından daha yüksek bir buhar basıncına sahip buhar üretmek için kullanılır.

Buharın kaynama sıcaklığı ve içerdiği enerji basınca ek olarak artar.

Kazan tipleri tasarımları, yakma sistemleri veya yakıt türleri ile farklılıklar gösterebilir.

Buhar kazanları endüstrinin neredeyse tüm alanlarında bulunur ve öncelikle iki tür buhar kazanı vardır:

Alev duman borulu kazanlar

Sıcak su ve buhar uygulamaları için 25 MW güce ve 25 bar basınca kadar alev duman borulu kazanlar günümüzde en yaygın kullanılan kazan tipini temsil etmektedir. Hemen hemen aynı olan birkaç tasarım vardır.En önemli fark, kazan içinde baca gazlarının kaç kez yön değiştirdiği ve kaç geçiş olduğudur.

En yaygın olan üç geçişli kazanlar, geçişin sağlandığı iki boru grubuna sahiptir. Yanma hücresinden sonra baca gazları ilk boru demetinden ikinci geçiş yaparak ve daha sonra 180° döndüğü üçüncü geçişi bacadan çıkmadan önce gerçekleştirir.

İki geçişli tasarımda ise, yanma hücresinden sonra tek bir boru grubu mevcuttur. Baca gazları, bu boru grubuna girmeden ve arkaya doğru çıkış sağlanmadan önce yanma hücresinde 180° dönüş yapar.

Su borulu kazanlar
Su borulu kazanlar genellikle büyük miktarlarda buhar üretmek için ve yüksek basınçların ihtiyaç olduğu büyük endüstriyel ve enerji üretim tesislerinde kullanılır. Su boruların içerisinde ısıtılır ve alev duman ise boruların (yanma süreci) etrafındaki boşlukta tutulur.

Yüksek basınçlı su borulu kazanlarda, suyun dışarıdan ısıtılan boru içerisinde dolaştığı bir kazan türüdür. Yakıt, yanma hücresinin içinde yakılır ve oluşan sıcak gazlar, buhar üreten boruların içerisindeki suyu kaynatır.

Isıtılmış su/buhar karışımı daha sonra buhar domuna yükselir. Buhar domunun üst kısmından da doymuş buhar olarak işletmeye gönderilir.

Su borulu kazan sistemleri, genellikle alev duman borulu kazanların istenilen kapasite, basınç ve sıcaklığı sağlayamadığı durumlarda ve hızlı buhar üretimi gerektiren uygulamalarda tercih edilmektedir.