Buhar Kazanlarında Otomatik Blöf

Buhar Kazanlarında Otomatik Blöf

Çözülmüş ve askıda kalmış katı partiküller açısından kazan suyu kalitesinin kontrolü için kazan suyunun blöfü önemlidir.
Besleme suyu ile birlikte kazana giren katı partikül konsantrasyonu, kazanda buharlaşma oldukça artar. Yüksek seviyedeki çözünmüş katılar (TDS) bir çok problemlere neden olabilir:

Kışır Tabakası

Zayıf su ıslahı ile birlikte yetersiz kazan suyunun blöfü, kazanın içinde kışır tabaksının oluşumuna sebep olacaktır. Kışır tabakası, ısı transfer yüzeylerinde izolasyon görevi yaparak ısı transferi verimliliğini düşürür. Bu da, yakıt tüketiminin yükselmesine neden olabilir. Kışır tabakası, ısı transferi yüzeylerinin aşırı ısınmasına ve hasar görmesine neden olabileceği gibi, emniyet ile ilgili kötü sonuçlar doğurabilir.

Kışır tabakası ve dibe çöken çamur vanaların, boruların veya seviye kontrol tüplerinin tıkanmasına sebep olabilir. Korozyon, kışır tabakası altındaki metale de zarar verir.

Kazan blöfü kışır tabakası oluşumu problemini tek başına ortadan kaldırmaz, ancak su kalitesini tutarlı bir seviyede tutabilir ve besi suyunun kimyasal dozajlamasının yapılması ile kışır tabakasının oluşumunun azalmasına yardımcı olur.

Su Taşınması

Çözünmüş ve askıdaki katı partiküllerin yüksek konsantrasyonu, kazan suyunun köpürmesine veya dengesiz bir  şekilde kaynamasına sebep olur. Bu durum katı partiküllerin ve suyun buhar sistemine taşınmasına yol açabilir ve bu da son derece istenmeyen bir durumdur.

Temiz ve kuru buharın gerekliliğin sebepleri:

  • Ürün kirlenmesinin önlenmesi,
  • Buhar ve kondens sisteminde katı partiküllerin sebep olduğu tıkanmaların önlenmesi,

Sistemin ısı transfer verimliliğinin maksimum seviye çıkartılması; aksi takdirde buharın ıslak olması veya ısı transfer yüzeylerinin kaplanması verim düşüklüğüne sebep olacaktır.

Zarar verebilecek koç darbelerinin önlenmesi,

Kazan su seviyesinde ani düşüşlerin önlenmesi. Eğer su taşınması (or priming) yoğun ise, kazan yüksek yüklerde kapanabilir ve hatta suyun köpüklenmesi seviyenin ölçülmesini zorlaştırmaktadır.

Otomatik  TDS (Yüzey Blöf) Kontrol

Otomatik TDS (Yüzey Blöf) Kontrol sistemi kazan suyu iletkenliğinin (suyun TDS seviyesine bağlıdır) ölçülmesi ve kontrolördeki set noktası ile karşılaştırarak çalışmaktadır . En verimli yöntem budur.

Eğer TDS (ppm veya Sµ/cm) maksimum izin verilebilen seviyenin altındaysa, blöf vanası kapalı kalır. Eğer set noktasını aşar ise, TDS değeri set noktasının altına düşene kadar kazan blöf yapar.

Otomatik Dip Blöf Kontrol

Dip blöf kazanın dibindeki çamuru atmak içindir. Oluşan çamur verimsiz çalışmaya sebep olacaktır ve hatta kazan patlama riski taşır. Dip blöf vanası açılır ve blöf yaparak kazan dibine çöken çamur temizler.

Buhar Kazanlarında Seviye Ölçümü

Buhar Kazanlarında Seviye Ölçümü

Buhar Kazanları

Bir enerji taşıyıcısı olarak buharın özellikle enerji santralleri, rafineriler ve kimyasal tesisler gibi bir çok fabrikada kullanımı yaygındır. Buhar kazanları, gıda endüstrisi, tekstil endüstrisi ve diğer birçok endüstriyel sektörler için hayati önem taşır.

Buhar kazanları, atmosfer koşullarından daha yüksek bir buhar basıncına sahip buhar üretmek için kullanılır. Buharın kaynama sıcaklığı ve içerdiği enerji basınca ek olarak da artar.

Buhar kazanları endüstrinin neredeyse tüm alanlarında bulunur ve öncelikle iki tür buhar kazanı vardır:

  • Su borulu kazanlar
  • Alev duman borulu kazanlar

 

Seviye Ölçümü – Kontrol ve Emniyet

Devamlı ve tutarlı bir su seviyesinin sağlanması kazanın güvenli ve verimli çalışması için kritik önem taşır.

Emniyet

Kazan arızalarının çoğu düşük su şartlarına bağlanabilir. Güvenli kazan çalıştırma işletimleri için kontrol edilmelidir. Kazandaki düşük su seviyesi koşulları kazan gövdesindeki düşük su seviyesi işaretinin altına düştüğünde gerçekleşir.

Düşük su seviyesi koşullarında, kazanların hasar görmesi mümkündür. Kazan, düşük su seviyesi koşullarında çalışmaya devam ederse, cehennemlik ve çelik borular eriyebilir. Ve de kazan bu şartlar altında su ile beslenir ise, kazan  patlaması olabilir.

Yüksek su seviyesi, buhar çıkış hızını arttırır ve buhar hatlarına su sürüklenmesine sebep olur. Buharın taşıma işlemi sırasında ıslak ve kirli buharın su sürüklenmesinin sonucu olarak, tehlikeli koç  darbesi ve boru veya ekipman hasarına neden olabilir.

On/Off Kontrol

On/Off kontrol sırasında besi suyu pompası, seviye duyargası vasıtasıyla açılır/kapanır. Su seviyesi “Pompa on” seviyesine düştüğünde, pompa büyük miktarda ve nispeten soğuk su kazana pompalamaya başlar. Bu, buhar miktarını azaltacak ve buhar basıncının düşmesine neden olacaktır.

Oransal Kontrol

Bu tip sistemlerde kazandaki su seviyesi, kazan üzerinde bulunan bir seviye duyargası ve seviye kontrolörü tarafından kontrol edilen bir besi suyu vanası yardımıyla kontrol edilir. Buhar tüketimine bağlı olarak seviye kontrol vanası kazana su beslemesini kontrol eder.

Bununla birlikte, besi suyu pompası sürekli çalışmaya ayarlanmalıdır. Bu sistem sorunsuz çalışmakta ve hem küçük, hem de büyük buhar kazanları için idealdir ve aşırı kaynama riskini en aza indirecek. Ayrıca kazandaki su seviyesi, besi suyu vanası kullanılmaksızın doğrudan değişken hızlı pompalarla da kontrol edilir.