Buhar Kazanlarında Otomatik Blöf

Buhar Kazanlarında Otomatik Blöf

Çözülmüş ve askıda kalmış katı partiküller açısından kazan suyu kalitesinin kontrolü için kazan suyunun blöfü önemlidir.
Besleme suyu ile birlikte kazana giren katı partikül konsantrasyonu, kazanda buharlaşma oldukça artar. Yüksek seviyedeki çözünmüş katılar (TDS) bir çok problemlere neden olabilir:

Kışır Tabakası

Zayıf su ıslahı ile birlikte yetersiz kazan suyunun blöfü, kazanın içinde kışır tabaksının oluşumuna sebep olacaktır. Kışır tabakası, ısı transfer yüzeylerinde izolasyon görevi yaparak ısı transferi verimliliğini düşürür. Bu da, yakıt tüketiminin yükselmesine neden olabilir. Kışır tabakası, ısı transferi yüzeylerinin aşırı ısınmasına ve hasar görmesine neden olabileceği gibi, emniyet ile ilgili kötü sonuçlar doğurabilir.

Kışır tabakası ve dibe çöken çamur vanaların, boruların veya seviye kontrol tüplerinin tıkanmasına sebep olabilir. Korozyon, kışır tabakası altındaki metale de zarar verir.

Kazan blöfü kışır tabakası oluşumu problemini tek başına ortadan kaldırmaz, ancak su kalitesini tutarlı bir seviyede tutabilir ve besi suyunun kimyasal dozajlamasının yapılması ile kışır tabakasının oluşumunun azalmasına yardımcı olur.

Su Taşınması

Çözünmüş ve askıdaki katı partiküllerin yüksek konsantrasyonu, kazan suyunun köpürmesine veya dengesiz bir  şekilde kaynamasına sebep olur. Bu durum katı partiküllerin ve suyun buhar sistemine taşınmasına yol açabilir ve bu da son derece istenmeyen bir durumdur.

Temiz ve kuru buharın gerekliliğin sebepleri:

  • Ürün kirlenmesinin önlenmesi,
  • Buhar ve kondens sisteminde katı partiküllerin sebep olduğu tıkanmaların önlenmesi,

Sistemin ısı transfer verimliliğinin maksimum seviye çıkartılması; aksi takdirde buharın ıslak olması veya ısı transfer yüzeylerinin kaplanması verim düşüklüğüne sebep olacaktır.

Zarar verebilecek koç darbelerinin önlenmesi,

Kazan su seviyesinde ani düşüşlerin önlenmesi. Eğer su taşınması (or priming) yoğun ise, kazan yüksek yüklerde kapanabilir ve hatta suyun köpüklenmesi seviyenin ölçülmesini zorlaştırmaktadır.

Otomatik  TDS (Yüzey Blöf) Kontrol

Otomatik TDS (Yüzey Blöf) Kontrol sistemi kazan suyu iletkenliğinin (suyun TDS seviyesine bağlıdır) ölçülmesi ve kontrolördeki set noktası ile karşılaştırarak çalışmaktadır . En verimli yöntem budur.

Eğer TDS (ppm veya Sµ/cm) maksimum izin verilebilen seviyenin altındaysa, blöf vanası kapalı kalır. Eğer set noktasını aşar ise, TDS değeri set noktasının altına düşene kadar kazan blöf yapar.

Otomatik Dip Blöf Kontrol

Dip blöf kazanın dibindeki çamuru atmak içindir. Oluşan çamur verimsiz çalışmaya sebep olacaktır ve hatta kazan patlama riski taşır. Dip blöf vanası açılır ve blöf yaparak kazan dibine çöken çamur temizler.