Buhar Kazanlarında Seviye Ölçümü

Seviye Ölçümü – Kontrol ve Emniyet

Buhar kazanı, çeşitli uygulamalar için buhar üretmek üzere ısıyı suya aktaran basınçlı bir kaptır.

Buhar kazanlarının ilk günlerinde her zaman güvenli bir şekilde inşa edilemedi. Kazan patlamaları olağandı, yaralanmalara ve hatta ölüme neden oldu.

Bugün ise, kazan tasarımı, kazanların hem üretimini hem de kullanımını denetleyen katı güvenlik yönergelerine bağlı yapılmaktadır.

En güvenli modern kazanlar, çok daha güvenli bir çalışma ortamı yaratarak, yıkıcı hasar olasılığını neredeyse ortadan kaldırır. Bu nedenle kazanlar, talep değişikliklerine hızla cevap verirken verimli ve güvenli çalışacak şekilde tasarlanmalıdır.

Kazanlarda kullanabilen, kazanın belirlenen parametreler dışında çalışmasını ve tehlikeli bir durumu önlemek için kapatılmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çok çeşitli güvenlik ve izleme ekipmanı bulunmaktadır. Bu güvenlik ve izleme ekipmanları alarmlar, su seviyesi kontrolleri, brülör kontrolleri ve emniyet vanalarını içerebilir.

Emniyet

Kazan arızalarının çoğu düșük su seviyesi sorunlarına bağlı olabilir. Güvenli kazan ișletilmesi için düșük su seviyesi kontrol edilmelidir. Kazandaki düșük su seviyesi arızaları kazan seviye göstergesindeki düșük su seviyesi ișaretinin altına düștüğünde gerçekleșir.

Düșük su seviyesi koșullarında işletilen kazanların hasar görmesi mümkündür. Kazan, düșük su seviyesi koșullarında çalıșmaya devam ederse, cehenemlik ve çelik borular eriyebilir. Ve de kazan bu șartlar altında su ile beslenir ise, kazan patlaması olabilir.

Yüksek su seviyesi, buhar çıkıș hızını arttırır ve buhar hatlarına su sürüklenmesine sebep olur. Buharın tașıma ișlemi sırasında ıslak ve kirli buharın su sürüklenmesinin sonucu olarak, tehlikeli koç darbesi ve boru veya ekipman hasarına neden olabilir.

On/Off Kontrol

On/Off kontrol sırasında besi suyu pompası, seviye duyargası vasıtasıyla açılır/kapanır. Su seviyesi “Pompa on” seviyesine düştüğünde, pompa büyük miktarda ve nispeten soğuk su kazana pompalamaya başlar. Bu, buhar miktarını azaltacak ve buhar basıncının düşmesine neden olacaktır.

Su seviyesi “Pompa off” seviyesine geldiğinde ise pompa duracaktır.

Oransal Kontrol

Bu tip sistemlerde kazandaki su seviyesi, kazan üzerinde bulunan bir seviye duyargası ve seviye kontrolörü tarafından kontrol edilen bir besi suyu vanası yardımıyla kontrol edilir. Buhar tüketimine bağlı olarak seviye kontrol vanası kazana su beslemesini kontrol eder.

Bununla birlikte, besi suyu pompası sürekli çalışmaya ayarlanmalıdır. Bu sistem sorunsuz çalışmakta ve hem küçük, hem de büyük buhar kazanları için idealdir ve aşırı kaynama riskini en aza indirecek. Ayrıca kazandaki su seviyesi, besi suyu vanası kullanılmaksızın doğrudan değişken hızlı pompalarla da kontrol edilir.

  • Tek Elemanlı Sistem
    Kazan seviyesini ölçer ve bu seviyeyi korumak için besleme suyu akışını düzenler. Nispeten statik yüklere sahip tek kazanlı yardımcı tesisler için yeterlidir.
  • İki Elemanlı Sistem
    Kazan seviyesini ve buhar akışını ölçer ve kazan seviyesini korumak için besleme suyu akışını düzenler. Birden fazla kazanlı ve pik çekişlerin bazen görüldüğü nispeten statik yüklere sahip yardımcı tesisler için önerilir.
  • Üç Elemanlı Sistem
    Kazan seviyesini, buhar akışını ve besleme suyu akışını ölçer ve kazan seviyesini korumak için besleme suyu akışını düzenler. Ani pik çekişlerin olduğu dinamik yüklere sahip yardımcı tesisler için şiddetle tavsiye edilir