Uygulama ve Fonksiyonlar

LAS 200 Smart Seviye Alarm Sistemi, buhar kazanlarında, kondens tanklarında ve proses tanklarında düşük ve yüksek seviye alarm almayı sağlayan, LP 200 Seviye Duyargası ve LC 220 Smart Seviye Alarm Kontrolöründen oluşmaktadır.

Belirli zaman aralıklarında Alarm Test fonkisyonu ile seviye alarmları kontrol edilerek, sistem emniyet zincirinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilebilir.

Kazan suyu ayarlanan seviyelerden azalarak düşük alarm oluştuğunda ve sistem emniyet zinciri çalıştığında, tekrar brulörün çalıştırılması için Alarm Reset fonksiyonu kullanılabilir. Brülörün tekrar çalıştırılması, kazan operatörünün kontrol cihazından resetlenmesiyle yapılabilir. Alarm Test ve Alarm Reset fonksiyonları ile ileri derecede güvenlik sağlar.

LP 200 Seviye Duyargasından 2 farklı fonksiyon alınabilir:

•  1. Alarm (Düşük veya Yüksek)

•  2. Alarm (Düşük veya Yüksek)

Teknik Veriler

Tip                                     : LAS 200
Özellikler                          : Düşük alarm veya yüksek alarm
Nominal Basınç               : PN 40
Max. Çalışma Basıncı     : 32 bar (g)
Max. Çalışma Sıcaklığı   : 239 °C
Fonksiyonlar                    : Alarm Testi ve Alarm Reset

Dosyalar

Katalog Teknik Bilgi