Yazılar

Buhar Kazanlarında Seviye Ölçümü

Buhar Kazanlarında Seviye Ölçümü

Buhar Kazanları

Bir enerji taşıyıcısı olarak buharın özellikle enerji santralleri, rafineriler ve kimyasal tesisler gibi bir çok fabrikada kullanımı yaygındır. Buhar kazanları, gıda endüstrisi, tekstil endüstrisi ve diğer birçok endüstriyel sektörler için hayati önem taşır.

Buhar kazanları, atmosfer koşullarından daha yüksek bir buhar basıncına sahip buhar üretmek için kullanılır. Buharın kaynama sıcaklığı ve içerdiği enerji basınca ek olarak da artar.

Buhar kazanları endüstrinin neredeyse tüm alanlarında bulunur ve öncelikle iki tür buhar kazanı vardır:

  • Su borulu kazanlar
  • Alev duman borulu kazanlar

 

Seviye Ölçümü – Kontrol ve Emniyet

Devamlı ve tutarlı bir su seviyesinin sağlanması kazanın güvenli ve verimli çalışması için kritik önem taşır.

Emniyet

Kazan arızalarının çoğu düşük su şartlarına bağlanabilir. Güvenli kazan çalıştırma işletimleri için kontrol edilmelidir. Kazandaki düşük su seviyesi koşulları kazan gövdesindeki düşük su seviyesi işaretinin altına düştüğünde gerçekleşir.

Düşük su seviyesi koşullarında, kazanların hasar görmesi mümkündür. Kazan, düşük su seviyesi koşullarında çalışmaya devam ederse, cehennemlik ve çelik borular eriyebilir. Ve de kazan bu şartlar altında su ile beslenir ise, kazan  patlaması olabilir.

Yüksek su seviyesi, buhar çıkış hızını arttırır ve buhar hatlarına su sürüklenmesine sebep olur. Buharın taşıma işlemi sırasında ıslak ve kirli buharın su sürüklenmesinin sonucu olarak, tehlikeli koç  darbesi ve boru veya ekipman hasarına neden olabilir.

On/Off Kontrol

On/Off kontrol sırasında besi suyu pompası, seviye duyargası vasıtasıyla açılır/kapanır. Su seviyesi “Pompa on” seviyesine düştüğünde, pompa büyük miktarda ve nispeten soğuk su kazana pompalamaya başlar. Bu, buhar miktarını azaltacak ve buhar basıncının düşmesine neden olacaktır.

Oransal Kontrol

Bu tip sistemlerde kazandaki su seviyesi, kazan üzerinde bulunan bir seviye duyargası ve seviye kontrolörü tarafından kontrol edilen bir besi suyu vanası yardımıyla kontrol edilir. Buhar tüketimine bağlı olarak seviye kontrol vanası kazana su beslemesini kontrol eder.

Bununla birlikte, besi suyu pompası sürekli çalışmaya ayarlanmalıdır. Bu sistem sorunsuz çalışmakta ve hem küçük, hem de büyük buhar kazanları için idealdir ve aşırı kaynama riskini en aza indirecek. Ayrıca kazandaki su seviyesi, besi suyu vanası kullanılmaksızın doğrudan değişken hızlı pompalarla da kontrol edilir.