Uygulama ve Fonksiyonlar

BCS 930 Smart Yüzey Blöf Kontrol Sistemi, BC 900 Blöf Kontrolörü, CP 930 İletkenlik Duyargası ve BCV 900 Kontrol Vanasından oluşur.

CP 930 İletkenlik Duyargası direkt olarak kazan içine montaj edilir. BC 900 Smart Yüzey Blöf Kontrolörü devamlı olarak kazan suyu iletkenliğini ölçer. Bu ölçülen değer kontrolördeki
set değeri ile karşılaştırılır. Eğer bu değer set noktasından daha düşük bir değer ise, blöf vanası kapalı kalır. Eğer ölçülen değer set değerinden daha yüksek ise set değerinden daha aşağı bir değere düşene kadar kontrolör blöf vanasını açık tutar.

TDS değeri düşük oranda olduğunda, vana kapalı kalmaya devam eder. Gereksiz kayıpların olmayışı, su ıslahı ve kimyasal maliyetlerinde tasarruf sağlar. Aynı zamanda su tüketimini ve dışarı atılan atıkları azaltır.

Teknik Veriler

Tip                                    : BCS 930
Özellikler                         : İletkenlik kontrolü, yüksek iletkenlik alarmı
Nominal Basınç              : PN 25/40
Max. Çalışma Basıncı    : 32 bar (g)
Max. Çalışma Sıcaklığı  : 239 °C
Fonksiyonlar                    : Alarm Testi, Vana Testi, Alarm Reset, 4-20 mA iletkenlik bilgi çıkışı ve Modbus RS 485 iletişim

Dosyalar

Katalog Teknik Bilgi