Buhar Kazanı Blöf : Buhar kazanlarında blöf, kazan suyu içinde buharlaştığı zaman konsantrasyonu artan çözünmüş ya da askıda kalmış katı maddeleri, kazanın içinde belirlenmiş olan limite ayarlayabilmek için kazanın içindeki su miktarının bir bölümünün dışarıya atılmasıdır.Buhar Kazanı Blöf burada devreye girer.

Buhar kazanına besleme suyunun içinde gelen katı asıltılar ile çözünmüş katı maddeler buharlaşmaya mümkün olmadığından kazan suyunda kalarak zaman içinde derişimini artırır. Örneğin blöf ve kazanın suyu ayarlanmaz ise buhar kalitesi bozulacağından dolayı kısa zaman içinde kazan çalışamaz hale gelebilir.Bu gibi durumlarda profesyonel yardıma ihtiyaç duyulur. Buhar Kazanı Blöf sistemleri için Atech Mühendislikten profesyonel yardım alabilirsiniz.