Uygulama ve Fonksiyonlar

Kazan dairesi verim ölçme, izleme ve analiz sistemi; hava-yakıt oranı, yakıt özellikleri, baca gazı sıcaklığı, besi suyu iletkenlik (TDS) miktarı, kazan yükleme oranı, yalıtım gibi parametrelerin değişkenliğine bağlı olarak kazan verimi ölçebilir. Değişen değerleri anlık izleme ve rapor alma olanağı sağlar. Ayrıca, istenildiği an geçmiş dönük veriler de alınabilir.

Teknik Veriler

Tip                            : BES 1000
Metot                        : İndirekt ve Direkt
Ekipmanlar              : PLC
Dokunmatik ekran (HMI) Saha enstrümanları (Akış ölçerler, Oksijen sensörü, Sıcaklık transmiterleri v.b. gibi)